KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rogaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge Vest-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,51 0,50 0,58 0,53 0,34 0,51 0,52 0,57 0,54 0,38 0,33 0,33 0,36 0,33 0,21 0,48 0,50 0,50 0,47 0,36 0,48 0,50 0,50 0,47 0,36
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 5 13 15 16 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 2 3 6 7 10 2 3 6 7 10
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 66 63 59 57 58 72 71 72 70 73 71 70 72 69 72 72 73 71 69 68 72 73 71 69 68
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 8 9 9 9 21 19 22 22 21 21 20 22 22 22 16 14 15 16 15 16 14 15 16 15
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 74 74 78 80 82 91 91 91 93 93 91 91 91 93 94 85 86 88 89 90 85 86 88 89 90
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 24 24 19 18 16 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 9 8 8 7 10 9 8 8 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 85,3 81,2 75,9 76,2 73,5 93,2 92,0 91,0 92,9 93,1 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 92,2 90,9 87,7 88,6 88,7 92,2 90,9 87,7 88,6 88,7
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 49 48 39 37 32 8 7 5 4 4 7 6 5 4 3 22 20 16 16 13 22 20 16 16 13
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 82 82 108 101 66 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 92 90 99 103 80 92 90 99 103 80
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 116 101 114 105 98 134 131 119 118 107 133 134 110 121 108 138 111 112 112 102 138 111 112 112 102

Kontakt