KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rogaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge Vest-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,1 9,2 8,9 9,2 8,8 8,2 8,1 8,4 8,1 8,0 5,4 5,3 5,5 5,3 5,1 8,4 8,2 7,9 7,8 7,9 8,4 8,2 7,9 7,8 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 39 27 31 30 24 46 44 45 42 40 40 38 39 36 35 51 40 45 48 60 51 40 45 48 60
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,94 0,92 0,86 0,86 0,91 0,96 0,98 0,98 0,98 1,01 0,91 0,93 0,93 0,92 0,94 0,94 1,00 0,97 0,91 0,96 0,94 1,00 0,97 0,91 0,96
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 83 87 100 123 125 106 102 105 105 115 107 103 105 106 114 91 81 93 105 119 91 81 93 105 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 524 516 542 564 479 513 518 553 567 526 516 523 554 529 575 513 485 492 547 470 513 485 492 547 470
Herav utgifter til renhold (kr) kr 150 173 182 195 188 134 151 164 163 156 135 151 163 162 156 136 159 165 180 169 136 159 165 180 169
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 82 82 108 101 66 93 98 112 110 81 96 102 115 111 75 92 90 99 103 80 92 90 99 103 80
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt