4389_1100
4389_1100
kostra
2022-05-19T13:20:00.000Z
no
kostra Rogaland

KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: