4389_1100
4389_1100
kostra
2021-05-07T17:39:00.000Z
no
kostra Rogaland

KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: