4389_1100
4389_1100
kostra
2021-10-22T14:14:00.000Z
no
kostra Rogaland

KOSTRA nøkkeltall

Rogaland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: