KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 3007 (Viken)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,0 10,1 7,5 7,8 8,0 8,6 9,4 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 9,3 9,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 133 165 255 297 221 212 225 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 347 383
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,99 4,31 4,80 4,82 4,95 4,70 4,67 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 5,22 4,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 135 135 103 105 73 107 114 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 112 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 471 905 522 551 555 563 667 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 505 611
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 178 223 165 178 174 178 189 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 149 162
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 87 217 114 122 112 104 167 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 87 143
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt