KOSTRA nøkkeltall

Ringebu - 3439 (Innlandet)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringebu Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 9,8 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 8,5 9,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 1 143 678 248 253 261 318 468 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 362 478
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 5,82 5,85 6,74 6,92 6,75 6,24 6,18 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 5,61 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 164 152 84 93 83 104 93 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 71 74
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 510 595 483 511 555 539 617 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 565 639
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 160 153 160 160 178 167 181 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 179 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 91 159 119 129 132 100 146 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 108 161
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt