4435_5022
4435_5022
kostra
2019-05-23T13:11:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Rennebu, faktaark Kommunalt avløp Rennebu

KOSTRA nøkkeltall

Rennebu - 5022 (Trøndelag)

Kommunalt avløp

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rennebu Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 0 0 0 0 97 99 100 110 97 99 100 110 . . . ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 2 620 4 192 4 270 4 311 4 337 3 724 3 774 3 894 3 745 3 721 3 771 3 891 3 743 . . . ..
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,58 0,57 0,61 0,61 0,62 . . . 0,69
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 .. 53,9 55,5 57,7 .. . . . ..

Kontakt