KOSTRA nøkkeltall

Rendalen - 0432 (Hedmark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rendalen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,3 4,2 4,6 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 2,8 2,9 3,0 3,0 3,4 3,8 3,7 3,7 3,7 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,8 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,6 0,6 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,3 1,0 1,1 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 3 143 3 178 3 511 3 365 2 849 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 54 342 55 351 57 895 59 347 77 194 116 555 116 543 117 999 118 541 130 846 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955 174 406 181 210 207 536 221 496 231 955
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 081 3 011 3 126 3 431 3 451 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 2 100 2 268 2 444 2 597 2 954 3 092 3 110 3 271 3 401 3 324 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362 1 834 1 964 2 113 2 348 2 362
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 29 0 236 127 875 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 399 1 154 982 1 279 3 901 1 910 2 154 2 457 2 240 2 018 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 069 779 1 036 523 904 1 069 779 1 036 523 904
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,3 3,0 3,5 3,9 3,8 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 3,2 3,2 3,0 3,5 3,4 3,0 3,3 2,8 3,1 3,3 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3 4,7 4,8 5,0 4,9 5,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 28,8 30,6 26,2 25,7 18,0 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2 33,4 39,3 31,0 33,8 28,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 47,3 45,8 41,2 33,1 26,4 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 25,2 26,0 27,2 25,5 20,5 29,9 29,2 28,6 29,6 28,4 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3 15,1 14,7 15,4 16,2 15,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 625 1 583 1 421 1 545 1 625 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 22 439 24 754 23 732 23 949 25 705 44 647 44 633 44 463 44 929 49 603 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424 60 691 63 195 65 236 69 596 71 424
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt