KOSTRA nøkkeltall

Råde - 3017 (Viken)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Råde Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 97 109 113 114 131 101 128 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 87 143
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,55 0,85 0,71 0,76 0,92 0,60 0,79 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . . . 0,53 0,77
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 97,5 91,2 96,9 96,7 98,1 96,5 96,4 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . . . 96,9 96,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 120 102 254 141 136 139 128 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . . . 115 133
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 97 92 87 87 79 78 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . . . 84 82
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 3 6 4 14 15 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . . . 11 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . . . 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 3 3 6 7 6 5 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . . . 4 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 97 97 97 96 96 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . . . 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 0 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . . . 2 2

Kontakt