KOSTRA nøkkeltall

Råde - 0135 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Råde Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,1 6,2 6,3 8,2 8,6 8,7 8,9 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 103 122 140 214 257 266 283 303 242 258 271 278 246 259 279 288 212 204 275 289
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,63 3,91 4,41 4,36 4,64 4,44 4,62 4,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,25 4,88 4,97 4,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 104 90 103 98 68 69 78 71 86 94 100 99 93 101 109 109 72 68 75 85
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 415 429 411 486 474 522 519 578 482 515 517 562 481 525 540 581 525 475 487 496
Herav utgifter til renhold (kr) kr 198 193 185 211 131 154 152 161 144 152 157 161 143 150 156 159 176 159 162 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 109 92 90 116 99 107 108 127 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 115
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt