KOSTRA nøkkeltall

Råde - 3017 (Viken)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Råde Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 889 1 012 1 213 1 382 1 267 1 306 1 409 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 115 1 161
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 638 762 1 037 1 069 982 1 023 1 124 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 870 902
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 251 250 176 313 285 283 284 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 245 259
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 623 758 928 1 045 971 913 1 020 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 759 842
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 80 97 -44 59 30 51 60 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 77 89
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 543 661 972 986 940 863 961 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 681 753
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,81 0,88 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,71 0,72
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,23 0,24 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,58 0,64 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,49 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 3 4 44 67 40 159 161 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 583 716
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 7 16 151 126 137 353 293 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 1 203 1 179

Kontakt