KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 10 11 12 9 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 76 77 65 61 45 76 77 65 61 45
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 13 11 25 13 .. 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 7 8 12 9 15 7 8 12 9 15
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 607 570 499 710 423 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 764 3 634 3 430 3 735 3 041 3 764 3 634 3 430 3 735 3 041
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 235 257 311 203 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 025 2 051 1 474 1 196 .. 2 025 2 051 1 474 1 196
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 13 18 20 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 13 12 13 14 .. 13 12 13 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 40 40 38 49 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 23 29 31 .. 32 23 29 31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 17 18 22 24 .. 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 18 20 16 16 17 18 20 16 16 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 8 12 0 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 49 37 46 20 .. 49 37 46 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 0 .. 2 11 .. 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 13 38 48 34 11 13 38 48 34 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 93 92 95 93 .. 93 92 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 48 49 49 .. 47 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 76 71 100 104 82 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 73 82 80 78 81 73 82 80 78 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 173 109 .. .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 535 589 0 .. .. 535 589 0 .. ..

Kontakt