KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 10 11 12 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 76 77 65 61
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 13 11 25 13 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 7 8 12 9
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 607 570 499 710 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 3 764 3 634 3 430 3 735
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 235 257 311 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 025 2 051 1 474
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 13 18 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 40 40 38 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 17 18 22 24 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 18 20 16 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 8 12 .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 49 37 46
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 0 .. 2 11 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 13 38 48 34
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 92 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 48 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 76 71 100 104 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 173 109 .. .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 535 589 0 ..

Kontakt