KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 40 288 43 026 45 571 45 242 44 022 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 367 878 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 202 890 210 549 228 230 239 225 252 841 202 890 210 549 228 230 239 225 252 841
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 052 2 149 2 299 2 426 2 567 1 887 2 027 2 122 2 260 2 406 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 332 2 382 2 492 2 659 2 838 2 332 2 382 2 492 2 659 2 838
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 317 371 241 2 462 3 513 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 422 457 195 823 1 028 422 457 195 823 1 028
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,3 4,3 4,0 3,9 3,7 4,5 4,9 4,6 4,6 4,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,6 25,6 22,6 23,3 21,6 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,8 14,1 14,6 14,2 14,3 11,0 10,8 10,4 10,5 10,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 16,0 15,8 16,0 15,8 16,0 16,0 15,8 16,0 15,8 16,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 11 502 11 808 11 419 12 106 12 184 536 867 553 078 567 425 603 465 662 867 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 65 179 64 595 61 227 64 792 67 152 65 179 64 595 61 227 64 792 67 152
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt