KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 0 0 0 0 102 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 040 2 140 2 260 2 320 2 320 2 315 2 378 2 482 2 608 2 608 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 446 3 503 3 659 3 890 3 890 3 446 3 503 3 659 3 890 3 890
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,85 0,63 0,79 0,99 1,17 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,53 0,48 0,48 0,61 0,75 0,53 0,48 0,48 0,61 0,75
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 100,0 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 99,8 100,0 100,0 99,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 37,7 38,1 37,1 36,0 27,3 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 33,6 34,7 33,2 35,3 34,7 33,6 34,7 33,2 35,3 34,7

Kontakt