KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,7 8,0 8,0 8,4 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,4 8,4 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 342 339 334 245 231 251 280 265 242 258 271 278 246 259 279 288 202 209 217 199
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,98 5,00 5,39 5,36 4,76 4,93 4,90 4,83 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,55 5,39 5,45 5,28
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 10 6 19 28 82 92 100 99 86 94 100 99 93 101 109 109 98 96 85 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 393 430 435 478 442 464 474 521 482 515 517 562 481 525 540 581 480 477 506 590
Herav utgifter til renhold (kr) kr 102 115 125 117 142 147 154 155 144 152 157 161 143 150 156 159 142 144 159 170
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 112 105 115 135 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 98 108 114 137
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt