KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,7 8,0 8,0 8,4 8,5 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 342 339 334 245 255 231 251 280 265 287 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 202 209 217 199 201 202 209 217 199 201
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,98 5,00 5,39 5,36 5,33 4,76 4,93 4,90 4,83 4,41 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 10 6 19 28 42 82 92 100 99 108 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 98 96 85 101 103 98 96 85 101 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 393 430 435 478 492 442 464 474 521 599 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 480 477 506 590 605 480 477 506 590 605
Herav utgifter til renhold (kr) kr 102 115 125 117 116 142 147 154 155 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 142 144 159 170 179 142 144 159 170 179
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 112 105 115 135 134 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt