KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 879 875 862 845 776 36 532 37 113 37 648 37 531 39 706 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 24 24 23 21 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 26 26 27 27 26 26 26 27 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 56 56 48 49 53 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 58 56 58 63 46 58 56 58 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 330 388 67 192 447 1 225 1 603 1 527 1 565 1 763 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 848 999 981 1 107 1 001 848 999 981 1 107 1 001
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 734 7 779 9 547 9 237 11 937 7 642 9 385 9 857 10 191 10 522 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 35 32 35 33 37 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 25 26 27 27 31 25 26 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 25 46 25 24 20 1 516 1 459 1 304 1 497 1 462 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 81 103 37 33 42 81 103 37 33 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,5 1,4 1,7 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 28,1 27,2 23,6 21,8 20,4 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0

Kontakt