KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 225 7 126 7 956 7 684 8 032 5 892 6 353 7 565 7 879 7 920 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 974 7 773 9 404 9 670 9 619 6 974 7 773 9 404 9 670 9 619
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,4 5,0 5,1 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,9 4,9 4,9 4,3 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,5 4,4 4,0 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 389 36 583 40 190 48 700 55 744 41 392 43 177 44 682 48 283 52 582 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 43 474 46 960 49 734 53 044 60 346 43 474 46 960 49 734 53 044 60 346
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 14 014 14 807 26 005 40 632 68 248 32 236 35 010 39 698 40 287 43 069 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 24 488 23 220 32 407 48 330 55 123 24 488 23 220 32 407 48 330 55 123
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 385 028 421 599 484 386 488 350 446 963 392 769 409 933 447 266 464 908 450 754 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 383 244 410 467 461 768 428 949 442 282 383 244 410 467 461 768 428 949 442 282
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,3 23,1 23,2 17,3 16,2 20,2 20,0 19,8 18,9 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,1 21,7 19,7 17,8 16,5 22,1 21,7 19,7 17,8 16,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 91 95 96 96 91 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 88 89 87 88 88 88 89 87 88 88

Kontakt