KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,1 6,7 -3,4 -5,4 2,9 3,6 2,5 3,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,2 3,5 2,0 3,2 3,2 3,5 2,0 3,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 4,3 0,1 -5,3 1,2 2,1 1,4 1,6 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,6 2,0 1,1 1,0 1,6 2,0 1,1 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 10,7 6,6 2,4 19,8 21,1 21,9 23,0 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 16,4 19,4 19,1 20,7 16,4 19,4 19,1 20,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 49,2 46,9 39,0 43,6 34,1 38,5 36,2 36,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 65,9 74,2 68,2 69,5 65,9 74,2 68,2 69,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 83,6 83,9 84,2 85,2 96,4 97,6 97,4 98,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 120,6 121,4 119,5 125,0 120,6 121,4 119,5 125,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 796 60 600 63 270 64 311 57 824 60 468 63 108 64 240 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 61 450 64 029 66 165 67 830 61 450 64 029 66 165 67 830
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,4 2,1 0,8 7,2 6,3 6,9 8,5 10,0 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 4,7 5,3 6,2 7,9 4,7 5,3 6,2 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,0 8,2 2,8 2,2 14,8 13,9 12,1 12,3 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,2 15,7 13,3 18,1 15,2 15,7 13,3 18,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent -1,8 -7,3 -75,1 -132,2 24,9 22,9 25,6 25,5 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,4 18,4 21,1 20,0 23,4 18,4 21,1 20,0

Kontakt