KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 93 88 143 120 9 964 130 148 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 141 105 116 120 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,87 0,75 1,19 0,87 0,89 0,89 0,96 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,85 0,84 0,82 0,98 0,85 0,84 0,82 0,98
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 100,0 97,5 100,0 97,9 97,7 96,5 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,9 98,0 96,7 96,8 95,9 98,0 96,7 96,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 80 117 231 151 13 646 186 200 147 166 155 154 154 168 158 155 189 206 204 214 189 206 204 214
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 100 100 98 89 91 92 92 84 85 84 83 82 84 83 82 95 96 88 93 95 96 88 93
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 3 2 2 2 11 11 12 12 12 12 13 13 2 2 10 4 2 2 10 4
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 100 100 98 96 96 97 96 94 95 95 95 94 95 95 95 96 98 96 96 96 98 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 0 0 5 8 8 6 8 7 6 5 5 6 5 4 4 9 5 4 8 9 5 4 8

Kontakt