KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,0 9,2 8,7 7,7 9,8 9,9 10,0 10,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4 9,9 10,5 10,0 10,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 32 191 231 247 336 242 258 271 278 246 259 279 288 183 91 -101 156 183 91 -101 156
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,70 9,72 9,80 8,84 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 8,15 7,67 7,64 7,89 8,15 7,67 7,64 7,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 26 33 23 20 103 8 875 87 85 86 94 100 99 93 101 109 109 60 76 85 66 60 76 85 66
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 419 452 471 497 545 43 665 588 634 482 515 517 562 481 525 540 581 486 568 582 593 486 568 582 593
Herav utgifter til renhold (kr) kr 164 164 165 197 123 10 151 163 176 144 152 157 161 143 150 156 159 130 160 163 162 130 160 163 162
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 106 93 88 143 120 9 964 130 148 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 141 105 116 120 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt