KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 204 205 196 207 3 350 3 505 3 660 3 581 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 2 172 2 286 2 409 2 524 2 172 2 286 2 409 2 524
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 51 52 49 52 28 29 30 30 21 21 21 21 21 21 21 21 29 30 32 33 29 30 32 33
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 97 48 53 67 62 57 55 54 52 52 52 53 48 48 48 48 43 33 31 38 43 33 31 38
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 69 0 0 0 1 805 1 412 1 472 941 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 2 167 1 737 2 288 7 053 2 167 1 737 2 288 7 053
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 636 16 776 24 244 12 736 8 640 8 998 8 857 8 846 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 4 411 5 118 3 885 3 663 4 411 5 118 3 885 3 663
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 9 27 5 8 26 33 19 19 30 30 29 29 33 34 33 32 30 21 14 30 30 21 14 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 2 2 0 22 9 9 11 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 53 24 22 50 53 24 22 50
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,8 2,0 3,8 3,5 2,3 1,2 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 2,5 2,2 2,3 2,3 2,5 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 25,1 21,4 17,9 15,2 16,0 14,8 12,3 10,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,6 15,6 13,8 12,2 16,6 15,6 13,8 12,2

Kontakt