KOSTRA nøkkeltall

Overhalla - 5047 (Trøndelag - Trööndelage)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Overhalla Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 1,1 2,1 3,5 2,3 3,0 1,9 0,2 1,6 2,8 6,3 3,8 -1,4 1,7 4,0 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 . 2,6 1,9 3,6 4,8 . 2,6 1,9 3,6 4,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 1,7 1,6 0,0 0,1 1,8 1,8 1,2 -0,2 0,0 1,6 2,2 1,3 -0,1 -0,2 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 . 1,6 0,9 0,0 0,0 . 1,6 0,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 22,7 29,2 23,1 25,4 19,2 19,4 17,8 16,3 18,3 35,5 40,9 23,6 20,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 . 29,7 30,7 30,7 34,3 . 29,7 30,7 30,7 34,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 42,4 57,8 67,5 88,2 39,5 40,1 47,5 58,5 57,4 11,6 9,2 26,1 49,5 46,9 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 . 43,3 51,8 53,5 53,1 . 43,3 51,8 53,5 53,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 115,8 129,2 133,2 157,5 92,7 95,3 105,1 117,3 116,6 69,4 70,2 90,4 100,6 99,1 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 . 113,9 123,1 126,4 129,3 . 113,9 123,1 126,4 129,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . 61 716 64 062 66 431 70 268 61 096 62 753 64 774 63 378 68 039 76 261 80 588 77 371 65 811 70 457 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 . 53 193 55 406 57 320 61 872 . 53 193 55 406 57 320 61 872
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 18,6 18,5 18,0 19,6 9,5 10,9 10,8 8,9 11,2 14,7 20,9 13,6 9,7 11,7 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 . 10,6 11,3 12,2 14,8 . 10,6 11,3 12,2 14,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 9,5 17,5 26,5 30,5 11,2 11,5 14,9 16,4 14,0 11,1 14,9 24,7 16,1 13,4 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 . 17,3 20,1 18,7 17,0 . 17,3 20,1 18,7 17,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . 38,1 22,7 23,3 22,6 31,1 31,3 31,4 32,8 25,8 43,6 50,0 40,9 33,5 23,5 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 . 35,2 35,0 35,4 42,4 . 35,2 35,0 35,4 42,4

Kontakt