KOSTRA nøkkeltall

Overhalla - 5047 (Trøndelag - Trööndelage)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Overhalla Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 232 1 323 1 179 1 285 1 446 1 605 1 773 1 670 1 855 1 670 1 874 2 073 1 747 1 808 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . 1 273 1 355 1 407 1 528 . 1 273 1 355 1 407 1 528
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 043 1 121 988 1 058 1 179 1 247 1 349 1 280 1 374 1 375 1 621 1 791 1 295 1 320 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . 1 014 1 077 1 125 1 195 . 1 014 1 077 1 125 1 195
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . 189 202 191 227 266 358 424 390 481 295 253 282 452 487 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . 258 278 282 334 . 258 278 282 334
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 955 1 083 964 1 057 1 020 1 165 1 219 1 129 1 276 1 344 1 541 1 629 1 241 1 273 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . 901 991 896 1 047 . 901 991 896 1 047
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 29 61 -23 9 20 68 42 86 137 88 26 -6 79 106 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . 103 111 123 162 . 103 111 123 162
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 926 1 022 987 1 048 1 000 1 096 1 177 1 043 1 139 1 256 1 515 1 634 1 161 1 167 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . 798 880 773 885 . 798 880 773 885
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,47 0,47 0,47 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . 0,65 0,66 0,65 0,64 . 0,65 0,66 0,65 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,40 0,40 0,40 0,41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . 0,28 0,29 0,29 0,29 . 0,28 0,29 0,29 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,07 0,07 0,07 0,07 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . 0,37 0,37 0,36 0,35 . 0,37 0,37 0,36 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . 2 2 2 0 131 183 159 60 68 12 12 16 108 124 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . 286 278 312 306 . 286 278 312 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . 20 20 12 11 567 511 584 273 382 86 69 91 270 195 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . 951 993 729 1 857 . 951 993 729 1 857

Kontakt