KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 96,2 102,3 96,7 95,9 98,3 100,0 97,6 98,6 98,1 99,7 97,6 98,4 97,8 99,9 96,7 97,7
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 80,0 81,3 81,0 89,7 79,0 80,3 77,6 86,2 78,7 77,8 76,5 85,3 79,3 80,8 76,8 83,7
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 18,7 18,9 17,6 14,2 32,2 33,8 32,0 28,1 31,4 33,3 31,4 27,5 22,8 23,4 23,8 19,2
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 46 393 45 583 43 275 43 490 781 164 784 775 763 744 776 300 864 860 864 850 840 618 855 411 203 569 207 190 204 452 207 596
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 83,0 81,7 81,0 80,9 82,6 81,4 82,4 82,4 81,7 80,2 81,3 81,3 82,7 81,3 81,7 81,5
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 71,0 70,8 73,6 74,2 65,1 67,3 70,7 71,3 65,7 67,8 70,9 71,5 71,9 73,2 76,3 77,1
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 7,8 7,4 6,4 5,7 9,8 9,1 7,8 7,4 9,6 8,9 7,7 7,3 7,0 6,7 5,8 5,3
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,40 2,61 2,59 2,53 2,30 2,60 2,30 2,20 2,60 2,60 2,60 2,50 .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 332,8 368,2 387,3 393,5 468,0 487,0 492,5 522,0 445,0 460,5 466,0 493,7 379,1 401,2 411,5 428,2
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,4 7,7 7,7 7,7 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 6,7 7,0 6,9 6,9
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,0 1,1 1,2 1,2 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,4 1,5 1,5 1,6

Kontakt