KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 54 59 49 37 54 59 49 37 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 54 59 49 37
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 29 10 37 33 29 10 37 24 19 19 26 24 19 19 26 33 29 10 37
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 5 419 5 725 6 285 5 893 5 419 5 725 6 285 5 893 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 419 5 725 6 285 5 893
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 2 805 2 969 3 042 .. 2 805 2 969 3 042 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 805 2 969 3 042
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 13 13 .. 14 13 13 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 13 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 64 56 43 .. 64 56 43 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 64 56 43
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 .. 15 21 16 .. 15 21 18 18 18 18 18 17 18 18 16 .. 15 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 371 .. 375 .. 371 .. 375 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 371 .. 375
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 4 1 .. 2 4 1 .. 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 2 4 1 ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 60 100 .. .. 60 100 .. .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 60 100 ..
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 43 44 .. .. 43 44 .. .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 43 44 ..
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 81 92 94 80 81 92 94 80 84 86 86 81 84 86 86 81 81 92 94 80
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 650 285 .. .. 2 650 285 .. .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 2 650 285 .. ..

Kontakt