KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 4,2 4,5 4,5 4,0 4,2 4,5 4,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 4,5 4,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5 1,8 1,5 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 1,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 641 322 716 443 757 303 898 856 641 322 716 443 757 303 898 856 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 641 322 716 443 757 303 898 856
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 303 2 502 2 800 2 932 2 303 2 502 2 800 2 932 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 2 303 2 502 2 800 2 932
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 287 1 681 2 759 2 513 1 287 1 681 2 759 2 513 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 1 287 1 681 2 759 2 513
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,3 3,7 3,8 4,2 3,3 3,7 3,8 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 3,3 3,7 3,8 4,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 59,0 59,6 58,0 41,3 59,0 59,6 58,0 41,3 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 59,0 59,6 58,0 41,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 10,3 9,8 8,8 8,7 10,3 9,8 8,8 8,7 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 10,3 9,8 8,8 8,7
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,9 1,3 1,2 1,3 1,9 1,3 1,2 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,9 1,3 1,2 1,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 169 286 189 992 199 051 225 032 169 286 189 992 199 051 225 032 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 169 286 189 992 199 051 225 032
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt