KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 24,5 23,9 23,9 22,0 21,0 24,5 23,9 23,9 22,0 21,0 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 24,5 23,9 23,9 22,0 21,0 24,5 23,9 23,9 22,0 21,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 116,8 111,7 117,5 122,4 128,3 116,8 111,7 117,5 122,4 128,3 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 116,8 111,7 117,5 122,4 128,3 116,8 111,7 117,5 122,4 128,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 21,6 21,2 20,9 19,5 18,8 21,6 21,2 20,9 19,5 18,8 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 21,6 21,2 20,9 19,5 18,8 21,6 21,2 20,9 19,5 18,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,6 7,9 7,6 7,3 6,9 7,6 7,9 7,6 7,3 6,9 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,6 7,9 7,6 7,3 6,9 7,6 7,9 7,6 7,3 6,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 77,6 78,8 79,4 79,8 80,4 77,6 78,8 79,4 79,8 80,4 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 77,6 78,8 79,4 79,8 80,4 77,6 78,8 79,4 79,8 80,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 76,2 78,5 77,6 76,1 74,8 76,2 78,5 77,6 76,1 74,8 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 76,2 78,5 77,6 76,1 74,8 76,2 78,5 77,6 76,1 74,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 20,5 20,7 20,1 18,8 17,5 20,5 20,7 20,1 18,8 17,5 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 20,5 20,7 20,1 18,8 17,5 20,5 20,7 20,1 18,8 17,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,9 41,5 41,8 42,0 43,3 40,9 41,5 41,8 42,0 43,3 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,9 41,5 41,8 42,0 43,3 40,9 41,5 41,8 42,0 43,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,2 18,2 18,3 18,5 18,8 18,2 18,2 18,3 18,5 18,8 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 18,2 18,2 18,3 18,5 18,8 18,2 18,2 18,3 18,5 18,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt