KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 24,5 23,9 23,9 22,0 24,5 23,9 23,9 22,0 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 24,5 23,9 23,9 22,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 116,8 111,7 117,5 122,4 116,8 111,7 117,5 122,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 116,8 111,7 117,5 122,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 21,6 21,2 20,9 19,5 21,6 21,2 20,9 19,5 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 21,6 21,2 20,9 19,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,6 7,9 7,6 7,3 7,6 7,9 7,6 7,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,6 7,9 7,6 7,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 77,6 78,8 79,4 79,8 77,6 78,8 79,4 79,8 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 77,6 78,8 79,4 79,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 76,2 78,5 77,6 76,1 76,2 78,5 77,6 76,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 76,2 78,5 77,6 76,1
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 20,5 20,7 20,1 18,8 20,5 20,7 20,1 18,8 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 20,5 20,7 20,1 18,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,1 41,4 41,9 42,1 41,1 41,4 41,9 42,1 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 41,1 41,4 41,9 42,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,2 18,2 18,3 18,5 18,2 18,2 18,3 18,5 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 18,2 18,2 18,3 18,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 103 530,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt