KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 8,2 8,8 8,9 8,9 8,4 8,2 8,8 8,9 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,2 8,8 8,9 8,9 8,4 8,2 8,8 8,9 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 275 267 333 355 410 275 267 333 355 410 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 275 267 333 355 410 275 267 333 355 410
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,64 3,76 3,45 3,71 3,70 3,64 3,76 3,45 3,71 3,70 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 3,64 3,76 3,45 3,71 3,70 3,64 3,76 3,45 3,71 3,70
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 165 169 203 212 215 165 169 203 212 215 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 165 169 203 212 215 165 169 203 212 215
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 473 618 797 771 715 473 618 797 771 715 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 473 618 797 771 715 473 618 797 771 715
Herav utgifter til renhold (kr) kr 132 139 148 137 141 132 139 148 137 141 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 132 139 148 137 141 132 139 148 137 141
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 88 109 141 138 119 88 109 141 138 119 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 88 109 141 138 119 88 109 141 138 119
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt