KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 8,2 8,8 8,9 8,4 8,2 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,2 8,8 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 275 267 333 355 275 267 333 355 242 258 271 278 246 259 279 288 275 267 333 355
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,64 3,76 3,45 3,71 3,64 3,76 3,45 3,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 3,64 3,76 3,45 3,71
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 165 169 203 212 165 169 203 212 86 94 100 99 93 101 109 109 165 169 203 212
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 473 618 797 771 473 618 797 771 482 515 517 562 481 525 540 581 473 618 797 771
Herav utgifter til renhold (kr) kr 132 139 148 137 132 139 148 137 144 152 157 161 143 150 156 159 132 139 148 137
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 88 109 141 138 88 109 141 138 102 109 111 126 101 109 113 127 88 109 141 138
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt