KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 724 725 784 762 800 724 725 784 762 800 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 724 725 784 762 800 724 725 784 762 800
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 613 620 678 653 680 613 620 678 653 680 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 613 620 678 653 680 613 620 678 653 680
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 111 104 106 108 120 111 104 106 108 120 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 111 104 106 108 120 111 104 106 108 120
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 582 575 604 576 622 582 575 604 576 622 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 582 575 604 576 622 582 575 604 576 622
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 55 52 55 59 64 55 52 55 59 64 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 55 52 55 59 64 55 52 55 59 64
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 528 523 549 517 558 528 523 549 517 558 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 528 523 549 517 558 528 523 549 517 558
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,64 0,64 0,63 0,62 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,66 0,64 0,64 0,63 0,61 0,66 0,64 0,64 0,63 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,54 0,51 0,51 0,50 0,49 0,54 0,51 0,51 0,50 0,49
Antall bygningsbranner (antall) antall 274 442 368 379 362 274 442 368 379 362 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 274 442 368 379 362 274 442 368 379 362
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 550 550 1 400 271 46 550 550 1 400 271 46 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 550 550 1 400 271 46 550 550 1 400 271 46

Kontakt