KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 724 725 784 762 724 725 784 762 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 724 725 784 762
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 613 620 678 653 613 620 678 653 831 897 929 993 804 861 897 950 613 620 678 653
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 111 104 106 108 111 104 106 108 211 222 224 248 198 207 209 230 111 104 106 108
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 582 575 604 576 582 575 604 576 762 807 822 889 740 778 794 849 582 575 604 576
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 55 52 55 59 55 52 55 59 60 60 57 71 60 59 56 69 55 52 55 59
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 528 523 549 517 528 523 549 517 702 747 765 818 680 718 738 780 528 523 549 517
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,64 0,64 0,63 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,66 0,64 0,64 0,63
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,12 0,13 0,13 0,13 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,12 0,13 0,13 0,13
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,51 0,51 0,51 0,50 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,54 0,51 0,51 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall 274 442 368 379 274 442 368 379 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 274 442 368 379
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 550 550 1 400 271 550 550 1 400 271 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 550 550 1 400 271

Kontakt