KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 12 751 12 609 12 902 13 029 13 060 12 751 12 609 12 902 13 029 13 060 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 12 751 12 609 12 902 13 029 13 060 12 751 12 609 12 902 13 029 13 060
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 16 16 16 15 16 16 16 16 15 16 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 16 16 16 15 16 16 16 16 15 16
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 594 2 476 1 793 1 391 652 2 594 2 476 1 793 1 391 652 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 2 594 2 476 1 793 1 391 652 2 594 2 476 1 793 1 391 652
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 837 13 103 14 031 14 886 15 629 11 837 13 103 14 031 14 886 15 629 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 11 837 13 103 14 031 14 886 15 629 11 837 13 103 14 031 14 886 15 629
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 58 59 61 53 61 58 59 61 53 61 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 58 59 61 53 61 58 59 61 53 61
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 807 839 874 812 968 807 839 874 812 968 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 807 839 874 812 968 807 839 874 812 968
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,4 27,4 25,0 22,9 21,6 27,4 27,4 25,0 22,9 21,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 27,4 27,4 25,0 22,9 21,6 27,4 27,4 25,0 22,9 21,6

Kontakt