KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 737 7 069 7 929 8 889 6 737 7 069 7 929 8 889 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 737 7 069 7 929 8 889
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 4,8 4,7 4,7 4,5 4,8 4,7 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,5 4,8 4,7 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 5,3 5,4 5,2 4,8 5,3 5,4 5,2 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 5,3 5,4 5,2
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,3 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,3 3,4 3,5 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 55 941 55 191 55 813 60 619 55 941 55 191 55 813 60 619 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 55 941 55 191 55 813 60 619
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 36 050 35 085 37 899 39 845 36 050 35 085 37 899 39 845 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 050 35 085 37 899 39 845
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 337 419 363 589 403 033 419 862 337 419 363 589 403 033 419 862 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 337 419 363 589 403 033 419 862
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,6 18,9 17,9 17,2 17,6 18,9 17,9 17,2 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 17,6 18,9 17,9 17,2
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 94 93 93 90 94 93 93 82 85 86 87 83 86 87 88 90 94 93 93

Kontakt