KOSTRA nøkkeltall

Os - 1243 (Hordaland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Os Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,4 79,9 80,4 82,5 79,6 81,9 82,8 83,2 79,8 81,4 82,1 83,7 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 81,9 83,1 83,7 85,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,5 88,1 88,4 89,8 89,9 91,1 91,6 91,9 90,3 90,9 91,3 92,0 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,1 91,4 91,9 92,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,7 93,3 93,8 94,5 96,2 96,8 97,1 97,4 96,7 96,8 97,1 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,9 97,6 97,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 14,7 14,9 14,3 15,4 53,7 53,7 52,7 52,3 46,0 46,8 46,9 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 36,3 36,3 35,9 36,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 6,6 6,7 6,5 6,3 6,3 6,2 6,3 6,0 6,3 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,3 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 40,6 40,3 44,4 .. 36,3 36,7 37,2 .. 39,6 40,4 42,7 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,4 42,2 44,7
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 4,6 4,6 5,8 4,7 3,8 3,7 3,1 3,0 4,1 4,1 3,7 3,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,0 3,5 3,3 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 65,0 63,0 67,0 68,0 55,0 58,0 60,0 65,0 58,0 59,0 62,0 67,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 62,0 64,0 66,0 71,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 68,1 64,8 67,5 74,7 73,4 76,0 79,6 82,4 73,8 76,0 78,5 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 74,4 73,6 76,4 79,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,3 21,4 27,4 25,9 16,3 16,2 16,0 15,8 16,3 16,2 16,1 16,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 16,2 16,0 15,8 15,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 841 121 753 130 071 134 265 122 622 130 500 136 827 145 547 126 134 133 537 141 304 151 878 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 134 673 139 672 144 263 154 399
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 47,0 45,0 49,0 49,0 46,0 48,0 49,0 53,0 47,0 48,0 50,0 54,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 48,0 49,0 50,0 54,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.