KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 99 98 100 100 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 97 100 101 100 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 2 340 2 363 2 363 2 434 2 629 2 757 2 876 3 158 3 429 3 353 3 121 3 141 3 183 3 521 2 827 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 3 211 3 260 3 471 3 700 3 707
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,66 0,60 0,68 0,64 0,56 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,78 0,70 0,75 0,65 0,62
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 99,4 99,6 99,5 99,2 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 58,5 58,5 62,3 56,7 57,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 32,5 33,9 34,1 29,3 30,6

Kontakt