KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 35,6 47,2 53,8 47,5 42,3 45,6 50,2 46,0 41,8 39,1 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 127,8 116,9 172,9 191,3 154,0 122,3 130,6 132,8 136,8 138,2 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,9 4,0 3,3 3,3 3,3 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,3 8,9 5,3 4,7 4,8 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,3 76,5 87,8 75,9 73,8 70,4 70,7 72,2 74,6 71,1 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,3 75,0 87,8 76,1 69,7 66,2 66,9 67,7 66,8 66,5 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,4 14,7 14,4 13,9 14,6 17,1 17,4 17,2 16,6 16,0 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 43,2 41,9 42,5 42,4 43,4 41,1 40,9 41,6 41,7 42,2 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,4 23,4 23,0 22,6 22,5 26,3 25,7 25,7 25,9 24,6 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 100 385,2 105 148,0 108 173,9 110 263,0 110 591,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt