KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,8 8,1 7,7 7,7 7,6 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 162 161 168 217 242 226 247 255 297 221 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 159 177 180 199 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,35 5,33 5,04 5,04 5,78 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,79 5,79 5,60 5,67 5,20
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 273 76 87 68 55 94 96 103 105 73 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 84 79 97 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 298 519 568 573 552 483 502 522 551 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 402 415 441 466 516
Herav utgifter til renhold (kr) kr 2 196 213 203 196 162 163 165 178 174 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 111 123 132 131 150
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 88 99 96 110 101 105 108 114 122 112 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 109 113
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt