KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 771 4 424 4 869 5 024 3 309 6 286 6 871 7 514 7 042 7 928 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 6 010 7 086 6 833 7 097 6 688
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,2 4,5 3,6 3,5 4,7 5,0 4,9 4,8 4,4 5,1 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,3 4,0 3,5 4,0 5,1 5,2 5,1 4,7 4,6 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 4,6 4,8 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 4,1 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 31 354 29 757 36 761 44 548 36 328 39 524 41 690 47 001 48 649 48 341 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 41 722 44 005 50 549 54 018 57 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 037 12 104 12 941 19 144 16 261 29 624 31 830 32 704 31 648 39 121 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 27 984 32 641 32 055 32 082 31 019
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 507 587 457 830 490 261 531 471 396 345 390 348 398 760 423 993 421 015 404 936 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 377 515 414 928 389 067 397 644 395 577
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,6 31,4 22,0 21,4 20,4 21,7 21,5 21,0 20,3 19,3 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 65 70 81 69 66 88 90 89 90 92 78 81 84 86 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt