KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,1 87,4 91,0 87,7 77,8 79,6 79,9 81,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,0 84,0 85,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,2 93,2 93,9 94,2 88,7 89,4 89,6 90,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,6 92,6 92,4 93,2
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,2 96,7 95,7 98,1 95,7 95,6 95,9 96,0 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,2 97,8 97,7 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 59,3 59,0 58,0 58,8 56,4 56,2 55,4 55,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,8 47,3 47,7 47,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 6,3 6,1 5,9 5,7 6,3 6,2 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,1 6,0 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 42,6 46,9 50,8 .. 38,7 38,5 41,6 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,8 37,5 39,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,4 3,4 2,3 1,5 4,0 4,5 2,7 2,8 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,5 4,7 4,0 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 58,0 62,0 70,0 72,0 58,0 61,0 64,0 68,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 59,0 63,0 66,0 70,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 80,7 75,4 80,3 88,7 73,4 75,8 76,2 79,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,9 78,5 80,3 84,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,8 15,6 15,9 15,9 13,7 13,8 13,6 13,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 135 081 144 786 157 962 172 075 126 397 132 514 139 810 152 291 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 133 772 141 873 148 793 159 536
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 47,0 49,0 56,0 56,0 47,0 50,0 52,0 55,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 49,0 51,0 53,0 56,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.