KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -2,6 0,3 2,2 -1,9 -6,6 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,0 2,9 2,6 5,6 0,7 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,2 3,5 3,3 1,2 -0,8 2,2 3,5 3,3 1,2 -0,8
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,4 1,2 2,2 0,1 -2,7 2,0 2,7 2,6 1,6 0,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,9 2,1 2,0 2,0 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,4 1,8 1,7 1,0 0,3 1,4 1,8 1,7 1,0 0,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 40,2 42,1 37,6 30,5 7,1 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 19,6 20,9 20,8 24,9 26,1 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 19,9 23,5 21,8 21,0 17,0 19,9 23,5 21,8 21,0 17,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 50,9 66,6 108,5 .. .. 30,1 31,5 31,8 39,7 41,8 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 26,8 29,9 29,2 32,9 37,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 59,1 60,0 60,9 63,0 71,0 59,1 60,0 60,9 63,0 71,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 126,2 141,4 174,7 189,0 194,5 86,0 85,3 87,4 91,2 94,0 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 79,2 80,1 82,0 87,1 93,9 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 118,9 119,3 118,8 120,5 127,4 118,9 119,3 118,8 120,5 127,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 207 59 012 61 146 62 958 64 145 53 725 54 957 55 446 56 733 61 876 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 69 568 72 361 74 628 76 503 75 677 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 50 314 52 632 54 258 55 830 58 116 50 314 52 632 54 258 55 830 58 116
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,9 2,1 3,4 2,9 -2,5 6,9 10,2 10,9 11,0 8,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 7,4 10,2 9,9 13,3 12,6 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 4,1 7,7 8,0 8,8 7,9 4,1 7,7 8,0 8,8 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,3 31,5 58,0 28,0 19,6 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 12,4 14,3 14,8 16,4 18,8 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,6 14,2 14,8 14,2 16,0 13,6 14,2 14,8 14,2 16,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 27,3 22,8 11,8 12,9 24,6 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 41,9 35,8 31,3 28,4 32,0 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 22,3 21,8 26,0 28,1 37,2 22,3 21,8 26,0 28,1 37,2

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt