KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 171 1 299 1 505 1 833 2 010 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 621 1 922 1 881 2 141 2 117 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 201 1 308 1 335 1 440 1 519 1 201 1 308 1 335 1 440 1 519
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 057 1 211 1 304 1 568 1 665 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 349 979 1 104 1 179 1 247 1 349 1 340 1 609 1 544 1 747 1 676 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 989 1 080 1 098 1 180 1 252 989 1 080 1 098 1 180 1 252
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 113 88 201 265 345 241 200 176 313 285 236 250 266 358 424 236 250 266 358 424 281 313 337 394 441 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 212 227 237 260 267 212 227 237 260 267
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 994 1 241 1 432 1 549 1 792 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 219 863 962 1 020 1 165 1 219 1 222 1 497 1 426 1 614 1 556 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 860 943 957 1 023 1 076 860 943 957 1 023 1 076
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -64 71 130 147 127 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 42 5 15 20 68 42 58 66 57 87 54 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 12 21 16 35 28 12 21 16 35 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 057 1 170 1 303 1 402 1 665 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 177 858 946 1 000 1 096 1 177 1 164 1 431 1 370 1 527 1 502 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 848 922 941 987 1 048 848 922 941 987 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,39 0,40 0,40 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,26 0,27 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,13 0,13 0,13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 2 2 1 43 49 44 67 40 126 154 131 183 159 126 154 131 183 159 20 37 48 55 47 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 100 126 132 136 128 100 126 132 136 128
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 6 6 5 0 7 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 919 760 567 511 584 348 321 281 244 174 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 998 675 449 529 469 998 675 449 529 469

Kontakt