KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 58 57 57 50 49 1 518 1 491 1 508 1 378 1 276 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 791 5 895 6 130 6 126 5 908 5 791 5 895 6 130 6 126 5 908
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 25 25 25 22 22 21 21 21 21 25 25 25 27 27 26 25 25 27 27 26 31 33 35 36 35 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 22 22 22 23 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 78 77 77 86 84 67 69 69 67 55 64 60 62 62 65 64 60 62 62 65 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 60 55 53 54 60 60
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 223 196 108 519 200 1 252 1 363 1 222 2 510 1 583 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 366 1 754 1 525 2 036 2 504 1 366 1 754 1 525 2 036 2 504
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 27 353 0 16 788 20 245 21 551 8 534 7 886 9 171 9 163 7 293 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 621 9 319 11 400 10 429 10 862 8 621 9 319 11 400 10 429 10 862
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 29 20 30 20 31 37 28 25 24 14 29 26 26 25 27 29 26 26 25 27 22 24 23 17 25 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 17 31 34 28 29 17
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 0 16 14 5 11 4 28 30 22 25 49 28 30 22 25 49 11 12 7 3 6 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 55 59 42 48 55 55 59 42 48 55
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,2 16,1 10,6 12,0 8,0 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt