KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 252 5 028 5 714 6 201 7 336 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 891 6 010 7 086 6 833 7 097 5 891 6 010 7 086 6 833 7 097
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 2,4 4,5 4,4 4,8 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 4,0 3,8 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 3,1 4,1 5,9 6,5 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 4,7 4,5 6,0 6,6 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 16 824 26 619 28 400 30 412 27 577 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 41 131 41 722 44 005 50 549 54 018 41 131 41 722 44 005 50 549 54 018
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 18 464 6 739 20 682 20 240 29 710 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 28 234 27 984 32 641 32 055 32 082 28 234 27 984 32 641 32 055 32 082
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 433 500 273 571 300 667 149 545 233 889 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 384 566 377 515 414 928 389 067 397 644 384 566 377 515 414 928 389 067 397 644
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 46,4 26,3 32,1 31,9 37,1 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 21,0 20,6 20,8 19,1 19,5 21,0 20,6 20,8 19,1 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 79 92 95 81 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 76 83 85 87 86 73 85 86 85 85 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 70 74 77 80 80 70 74 77 80 80

Kontakt