KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 89,8 93,5 87,5 82,9 76,3 75,7 75,9 78,0 78,9 79,5 80,1 81,1 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,0 84,0 85,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,8 98,4 95,8 94,5 87,6 87,3 87,6 88,8 90,2 90,6 90,5 90,6 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,6 92,6 92,4 93,2
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,6 101,2 100,0 101,5 94,4 94,4 95,1 95,8 97,1 97,4 96,9 96,4 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,2 97,8 97,7 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 63,3 44,9 43,5 41,7 64,5 66,3 67,0 66,5 74,2 73,9 74,5 74,9 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,8 47,3 47,7 47,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)1 antall 6,1 6,3 6,0 5,2 6,2 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9 5,7 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,1 6,0 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 22,3 50,7 27,0 .. 36,6 38,0 39,2 .. 37,0 38,6 40,0 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,8 37,5 39,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 11,1 10,5 10,2 14,0 4,8 4,4 3,8 4,2 3,8 3,9 3,4 3,6 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,5 4,7 4,0 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 73 89 87 104 59 62 64 71 59 63 65 71 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 59 63 66 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 125,0 104,0 90,0 79,2 73,0 82,1 80,7 85,1 82,5 81,3 81,7 80,4 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,9 78,5 80,3 84,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,9 13,4 13,6 12,3 12,8 13,1 13,3 13,8 11,4 11,6 11,5 11,5 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 149 657 160 124 175 361 182 853 124 159 131 884 137 861 154 171 127 851 137 758 146 807 157 856 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 133 772 141 873 148 793 159 536
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 56 67 63 79 48 51 53 59 50 53 55 60 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 49 51 53 56
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.