KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . . 6 548 44 131 46 084 49 951 38 694 44 756 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 . . 109 511 117 871 119 029
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . . 11,9 4,4 4,6 5,1 .. 4,6 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 . . 5,4 .. 5,9
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . . 550 9 926 9 926 9 825 .. 9 773 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 . . 20 186 .. 20 140
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . . 219 2 911 2 889 2 845 .. 1 928 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 . . 5 720 .. 5 648
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . . 68 953 731 868 730 233 729 423 .. 388 150 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 . . 1 604 582 .. 1 645 144
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . . 99 549 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 2 815 723 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 . . 10 418 574 .. 10 651 044
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 22,9 566,6 440,1 264,8 169,9 310,8 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 . . 990,1 902,9 1 391,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 20,5 471,7 282,8 222,0 140,9 104,3 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 . . 501,8 595,3 784,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . . 2,4 94,9 157,3 42,8 29,0 206,5 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 . . 488,3 307,6 607,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . . 88 1 286 1 638 1 483 805 986 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 . . 5 253 6 353 6 645
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . . 56 545 443 474 361 548 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 . . 1 086 1 196 1 224

Kontakt