KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 97 94 99 100 100 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 . . 97 97 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 3 880 3 569 3 591 3 665 3 988 3 728 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 . . 3 949 4 140 4 505
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . . 0,20 .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 . . 0,51 0,60 0,54
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . . 21,4 .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,2 55,5 57,7 60,9 35,1 40,1 . . 71,3 73,7 45,4

Kontakt