KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 76,0 47,5 43,4 46,1 44,4 59,2 57,4 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . 41,8 39,4 37,8 32,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 216,8 223,1 135,0 136,6 132,5 164,8 174,2 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . 130,7 134,5 141,8 144,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 1,7 2,6 3,9 3,5 3,6 4,2 4,1 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . 4,6 4,7 4,5 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 5,7 6,5 7,8 7,9 8,2 9,1 8,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . 8,6 7,9 7,9 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 67,2 78,1 73,6 73,3 72,4 66,8 69,1 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . 75,2 74,3 72,1 70,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 62,5 62,9 69,9 70,4 65,6 62,5 64,6 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . 69,4 68,0 64,6 66,5
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 15,5 15,9 17,1 17,2 15,8 14,2 13,9 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . 16,1 15,9 15,8 15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 45,1 42,5 41,5 41,8 41,4 41,7 42,5 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . 41,4 41,4 42,7 42,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 21,1 22,8 25,6 25,3 23,5 22,0 23,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . 23,3 23,3 22,9 23,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 115 156,5 120 965,7 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 145 998,3 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . 114 141,7 118 472,2 118 055,6 125 980,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt