KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 12,7 8,5 8,7 8,7 8,1 9,4 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . 9,7 9,6 9,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 515 216 229 260 290 210 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 . . 318 319 319
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 7,61 4,61 4,67 4,65 4,74 6,42 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 . . 4,96 4,86 5,12
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 85 97 99 77 88 99 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 . . 105 100 106
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 566 520 557 577 585 590 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 . . 592 623 568
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 150 156 158 170 175 197 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . 184 194 185
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 94 112 113 126 144 113 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . 121 133 97
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt