KOSTRA nøkkeltall

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nore og Uvdal Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 629 1 782 1 923 2 447 2 452 1 460 1 605 1 660 1 834 1 887 1 460 1 605 1 660 1 834 1 887 1 769 2 002 2 061 2 337 2 455 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 073 1 109 1 152 1 238 1 229
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 389 1 436 1 480 1 609 1 546 1 162 1 281 1 334 1 459 1 519 1 162 1 281 1 334 1 459 1 519 1 478 1 696 1 690 1 886 2 027 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 844 862 894 964 932
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 240 346 443 838 906 298 325 326 374 368 298 325 326 374 368 291 305 372 451 428 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 228 247 258 274 296
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 272 1 372 1 506 1 520 1 337 1 074 1 192 1 195 1 315 1 376 1 074 1 192 1 195 1 315 1 376 1 349 1 515 1 545 1 778 1 828 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 774 780 818 883 892
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -76 -1 85 -4 -121 69 80 55 70 31 69 80 55 70 31 35 21 62 96 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 43 47 59 61 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 349 1 373 1 421 1 525 1 458 1 005 1 113 1 141 1 244 1 345 1 005 1 113 1 141 1 244 1 345 1 314 1 494 1 483 1 681 1 763 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 731 734 760 823 834
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,04 1,90 2,32 2,37 2,53 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,94 0,95 1,36 1,39 1,39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,10 0,95 0,96 0,98 1,14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 6 5 3 4 67 125 116 106 102 67 125 116 106 102 60 85 79 70 81 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 173 200 212 208 176
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 37 37 24 23 30 579 469 417 378 403 579 469 417 378 403 486 441 428 335 393 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 046 858 673 603 455

Kontakt