KOSTRA nøkkeltall

Nore og Uvdal - 0633 (Buskerud)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nore og Uvdal Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 10 652 12 135 22 170 23 770 22 608 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 7 757 8 571 9 025 9 633 11 088 10 106 11 420 13 229 12 709 11 456 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 3,2 3,3 5,8 5,2 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 4,5 4,9 5,4 5,3 5,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,0 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 4,2 3,5 5,3 5,2 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 4,9 5,0 5,8 5,9 6,0 5,5 6,5 6,2 6,6 6,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,9 6,0 6,4 6,9 5,3 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,6 4,5 4,8 5,0 5,1 5,5 5,7 5,8 5,9 5,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 43 370 71 500 70 106 57 500 68 447 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 52 761 53 128 54 367 59 265 58 550 61 340 64 030 62 674 71 257 75 328 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 43 228 47 226 50 895 54 905 57 790
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 41 278 23 720 22 231 34 667 37 455 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 42 501 46 682 45 994 51 179 44 022 44 865 47 702 33 141 42 619 36 558 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 43 227 46 737 54 264 51 858 49 283
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 338 733 498 857 781 929 1 008 636 1 130 000 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 370 339 415 518 406 679 449 070 413 479 346 740 359 390 456 683 418 657 435 297 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 383 222 399 612 420 481 435 367 441 574
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,4 17,1 16,8 14,4 16,8 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 19,2 18,5 19,4 18,9 18,2 16,3 15,3 15,9 15,9 13,7 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 23,3 22,7 21,6 18,9 18,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 72 100 83 74 76 80 77 82 83 76 80 77 82 83 74 77 76 79 82 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96

Kontakt