KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 5428 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 99 100 99 95 94 98 100 98 97 99 98 99 98 97 99 98 99 . . . 99 99
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 5 652 5 776 4 059 4 026 4 218 4 416 4 604 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . . . 3 590 3 658
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 0,29 0,14 .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,74 0,62 0,60 0,61 0,69 0,77 . . . 0,63 0,50
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 100,0 .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 .. 57,7 60,9 35,3 40,6 .. . . . 55,8 ..

Kontakt