KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Videregående opplæring

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 200 914 207 716 214 734 228 472 239 904 160 074 164 950 168 567 176 036 186 706 158 389 162 754 166 949 174 164 184 197 193 201 198 279 204 436 215 844 233 494
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 44,1 42,7 42,5 42,6 42,4 52,4 52,4 51,6 51,0 50,5 33,6 33,3 32,6 32,0 31,6 43,1 42,5 41,7 41,4 40,2
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 80 535 80 552 79 444 87 421 93 028 76 427 76 944 77 108 79 346 83 396 75 855 76 329 76 619 78 848 82 790 82 225 83 925 82 720 87 419 93 096
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 90,5 90,1 90,1 90,6 93,0 92,1 92,0 92,3 92,9 93,4 92,0 91,8 92,1 92,7 93,2 89,1 89,5 89,2 90,1 92,0
Elever per skole (antall) antall 498 496 444 394 456 430 441 441 441 459 439 450 447 446 465 382 386 372 351 389
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 66,6 67,0 68,2 69,9 .. 73,5 74,0 75,5 76,0 .. 73,6 74,3 75,8 76,1 .. 65,0 66,7 67,8 69,4 ..
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)1 prosent 58,3 58,3 57,4 57,6 58,2 51,6 50,8 50,5 50,9 52,0 49,9 49,1 48,7 49,0 50,1 57,0 56,7 55,8 56,3 57,3
Elever per lærerårsverk (antall) antall 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 8,5 8,6 8,7 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 7,2 7,3 7,3 7,1 7,0
Elever (antall) antall 10 163 10 024 9 767 9 529 9 300 180 463 180 571 179 314 179 528 176 905 199 581 199 998 198 282 198 779 196 594 19 335 19 369 18 868 18 574 18 004
Lærlinger (antall) antall 2 446 2 565 2 684 2 702 2 777 36 721 37 062 39 108 40 933 42 803 38 772 39 289 41 348 43 176 45 216 4 631 4 820 5 098 5 255 5 424
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.