KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Samferdsel

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 9 434 9 831 9 769 10 274 10 717 4 884 5 145 5 369 5 616 6 367 4 695 4 891 5 098 5 401 6 196 9 460 9 772 9 875 10 598 8 570 9 460 9 772 9 875 10 598 8 570
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 962 2 371 2 847 3 210 2 843 1 917 1 872 2 473 3 015 2 581 1 715 1 634 2 157 2 627 2 366 2 279 2 692 3 051 2 995 2 193 2 279 2 692 3 051 2 995 2 193
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 165 782 171 514 171 365 166 283 186 025 178 769 194 535 195 320 207 665 229 762 184 639 194 538 195 326 207 665 229 764 181 344 184 012 184 186 193 419 155 642 181 344 184 012 184 186 193 419 155 642
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 78,0 7,3 9,0 1,9 8,3 51,6 43,1 42,9 42,8 35,8 53,0 43,1 42,9 42,8 35,8 48,3 18,4 18,0 17,8 18,7 48,3 18,4 18,0 17,8 18,7
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, trikk, bybane og T-bane) per innbygger (kr) kr 2 943 3 087 3 067 3 082 3 374 1 818 1 842 1 960 1 983 2 272 1 917 1 946 2 055 2 119 2 533 2 775 3 039 3 121 3 147 2 254 2 775 3 039 3 121 3 147 2 254
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 2 200 2 273 2 250 2 531 2 643 443 456 502 538 618 387 398 438 469 538 1 750 1 836 1 823 2 002 1 697 1 750 1 836 1 823 2 002 1 697
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 43 028 41 780 44 074 48 126 36 272 66 638 71 255 73 467 75 889 50 975 106 300 113 037 116 779 119 907 76 599 54 034 54 352 56 214 58 250 44 841 54 034 54 352 56 214 58 250 44 841
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 40,8 42,1 38,9 36,4 42,7 25,0 24,1 22,9 22,0 22,3 13,8 13,3 12,7 12,2 13,0 27,7 27,2 25,5 24,3 27,1 27,7 27,2 25,5 24,3 27,1
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 22 21 21 20 19 20 20 19 20 19 20 20 20 20 20 25 25 24 23 24 25 25 24 23 24
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 49,1 47,1 50,4 46,1 0,0 42,2 40,8 42,5 39,9 0,0 42,2 40,8 42,5 39,9 0,0 51,6 51,1 53,4 49,6 0,0 51,6 51,1 53,4 49,6 0,0
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.